За кантората

Адвокатско дружество "Балкански и партньори" е регистрирано съгласно Закона за адвокатурата и е самостоятелно юридическо лице със специален предмет на дейност. Основател и управляващ съдружник в дружеството е адв.Димитър Георгиев Балкански. Благодарение на дългогогишния му опит и участието му в редица срещи на ръководно и експертно ниво в редиците на данъчната администрация, дружеството е насочило своята основна дейност в разрешаването на различни по сложност данъчни и осигурителни казуси.

Прочети повече »

Сфери на дейност

  • Данъчно и осигурително право
  • Търговско и фирмено право
  • Митническо право
  • Процесиулно представителство

Адвокати

Адвокатско дружество "Балкански и патньори" съчетава практиката на адвокати с опит в различни области на данъчно-осигурителното и корпоративно материално право, както и в осъществяване на процесуалното представителство, като основен акцент на дейността е данъчното и осигурителното право.

Прочети повече »
BALKANSKI BALKANSKI BALKANSKI
За Балкански & Партньори

Нашето кредо

  • Високо ниво на професионализъм, съчетано с грижа за собствените дела на клиента, като за свои;
  • Себераздаване и предлагане на нови и различни решения на Вашите проблеми;
  • При нас отношенията с клиента не приключват с решаването на един правен казус, а прерастват в трайно и дългогодишно сътрудничество.
Прочети повече »

Адрес на офиса:
гр. София
ул. “Г.С. Раковски” No.133, ет.1

Тел.: (02) 981 97 72
Моб.: +359 875 345 004
Факс.: 02 / 988 43 41
E-mail: office@bnp.bg