За Балкански & Партньори

Динамичното развитие на законодателството и бизнес-средата, в която работят клиентите ни и разнообразните им сфери на дейност, ежедневно ни поставят пред предизвикателства, които трябва успешно да преодолеем. Ние вярваме, че компетентната преценка и бързата и адекватна реакция във всяка ситуация могат да бъдат осигурени само при високо професионално ниво и себераздаване от страна на консултантите ни. Затова изискванията към всеки член на нашия екип е за задълбочено познаване на нормативната база и правната доктрина и за пологане на максимални усилия в отстояването на интерисите на нашите клиенти. Това са изисквания, с които не правим компромис.

Опитът ни в правното обслужване на корпоративни клиенти ни убеди, че това са само част от предпоставките за успешна работа. Също толкова важни са доброто познаване на бизнеса на клиента, конкурентната среда, в която работи, доверието му и доброто взаимодействие с него.

Затова дружеството ни е фокусирано към цялостното правно обслужване на дейността на постоянни клиенти, което им дава сигурност, че имат в наше лице надежден партньор, който познава проблемите им и на когото винаги могат да разчитат.

С много от нашите клиенти сме заедно в редица начинания. В хода на съвместната ни работа сме преодолявали заедно не една кризисна ситуация и проблем, консултирали сме вземането на всяко важно за дейността им решение. Това ни дава основание да твърдим, че ние познаваме клиентите си и те ни познават.